Info en tips

Informatie voor ouders

FloorPlay is een manier om de specifieke ontwikkelingsbehoeften van je kind te leren begrijpen en deze op een speelse manier te stimuleren binnen een spelmoment of meer dagelijkse situaties. 

Een FloorPlay traject start met een observatie van een kind met zijn of haar ouder in spel om een ontwikkelingsprofiel te kunnen maken. Dit ontwikkelingsprofiel vormt de basis van de behandeling. Van hieruit wordt zo nauwkeurig mogelijk aangesloten bij de behoeften, mogelijkheden en interesses van het kind om een kind bijvoorbeeld te helpen rustig en aandacht te kunnen zijn, meer flexibel te kunnen spelen, meer gericht te zijn op het contact, te communiceren met de omgeving of zijn/haar spel te helpen uitbreiden en verdiepen. 

volg de interesses van je kind

Mira heeft nog weinig aandacht voor haar omgeving. Wanneer moeder bellen gaat blazen wordt Mira enthousiast. Dit blijkt een mooie manier om Mira’s aandacht langere tijd te trekken. Het startpunt bij FloorPlay is het ontdekken van de interesses van je kind om vandaaruit de gerichtheid op de omgeving te vergroten. 

Plezier is de motor

Jacki vindt het heerlijk wanneer mama haar heen en weer rolt over de grote bal. De beweging maakt haar rustig en ze geniet van het contact met mama die haar in rustig tempo heen en weer beweegt. Deze plezierige ervaring helpt haar om meer open te staan voor contact. Een volgend stapje is dat Jacki misschien al kan aangeven dat ze dit nog een keer wil. 

Uitdagen van contact en communicatie

Ook in dagelijkse situaties is FloorPlay goed toe te passen. Anne zegt ‘schoen aan’ en papa zegt ‘ik ga je helpen’. In plaats van de laars direct aan haar voetjes te doen, plaatst papa het eerste laarsje over haar hand. ‘Hier past je laars’ zegt papa lachend. Anne lacht en zegt ‘nee, niet hier’. Op deze manier ontstaat er een over-en-weer gesprekje waarbij papa contact en communicatie uitdaagt terwijl ze er samen veel plezier in hebben. 

Probleem oplossen

Abel en papa spelen met de trein. Abel rijdt telkens hetzelfde rondje met de trein en papa kijkt toe. Om zijn spel uit te breiden introduceert papa een ‘probleempje’ in de vorm van een olifant die oversteekt; ‘stop, olifant steekt over’. Abel is even verbaasd maar vindt de invoeging ook interessant. Een volgende keer roept hij zelf ‘stop, olifant’ en papa laat de olifant teruglopen. Een ronde verder kan er misschien een ander dier oversteken. Niet alleen het probleem oplossen en de communicatie wordt uitgedaagd maar Abel ondervindt ook dat het leuker is om samen te spelen en nieuwe toevoegingen toe te staan. 

Behandeling met FloorPlay

FloorPlay behandeling kan plaatsvinden op een behandelgroep of gespecialiseerd dagcentrum. Een FloorPlay begeleider zal volgens deze methodiek je kind in zijn/haar ontwikkeling stimuleren. 

Een FloorPlay specialist ondersteunt jou als ouder thuis of binnen een klinische setting in hoe je nog beter kunt aansluiten bij de ontwikkelingsbehoeften van je kind. Vaak worden videobeelden gebruikt om nog beter te kunnen aansluiten en behandeldoelen en bijvoorbeeld op grond daarvan behandeldoelen aan te passen. 

Jouw rol als ouder binnen FloorPlay

Jouw rol is ontzettend belangrijk. Als ouder maak je je kind mee in de dagelijkse situaties, je brengt waarschijnlijk de meeste tijd door met je kindje, je deelt dezelfde omgeving en veel dezelfde ervaringen waardoor je misschien gemakkelijker je kind kunt begrijpen maar ongetwijfeld ook blinde vlekken of valkuilen zult hebben. Samen met de FloorPlay specialist die beschikt over meer algemene kennis en ervaring, kun je een beter idee krijgen van waar jouw kind misschien meer of minder gevoelig voor is, wat wel en niet aansluit maar ook wat voor jullie belangrijke volgende stappen zijn.